نام واحد مزرعه مرغ مادر بیستون (تعاونی ۶۶۸ صحنه)
نوع فعالیت تولید تخم مرغ نطفه دار
مساحت ۴٫۵ هکتار تماماً محفوظ و دارای ۱۰ سالن کاملا مجهز و مکانیزه حدود ۸ هزار متر مربع
ظرفیت تولید  ۶ میلیون تخم مرغ نطفه دار
تعداد افراد شاغل ۴۵ نفر مستقیم
نقش مدیر گروه سهامدار اصلی و جز تامین کنندگان سرمایه شرکت
آدرس استان کرمانشاه،٨کیلومتر بعد از شهرستان صحنه به سمت بیستون، روستای سمنگان علیا، مزرعه مرغ مادر تعاونی ۶۶٨صحنه
تلفن
توضیحات موقعیت استراتژیک واقع شده در غرب کشور جز محدود واحدهای فعال مرغ مادر کرمانشاه که بعضاً زیر تعداد انگشتان یک دست می‌باشد
وضعیت  فول ظرفیت و فعال

 

نمای هوایی از مرغداری کرمانشاه

 

مزرعه مرغ مادر بیستون واقع در دشت بکر و پاک کرمانشاه بیستون