نام واحد رام جوجه گیلان
مساحت ۱٫۵ هکتار و دارای ۵ هزار متر سالن با ارتفاع ۷٫۵ متر و دارای طبقات مختلف و دارای به روز ترین ماشین آلات تولید و سیستم تبدیل ضایعات و سیستم سپتیک اروپایی
ظرفیت پذیرش پذیرش ۳۰ میلیون قطعه نطفه دار در یک سال
ظرفیت تولید تبدیل ۳۰ میلیون تخم مرغ نطفه دار به جوجه یک روزه گوشتی در یک سال
تعداد افراد شاغل ۴۵ نفر مستقیم و بیش از یکصد نفر غیر مستقیم زیرا کارخانه از تمام سیستم های پنو ماتیکی و الکتونیکی و مکانیکی برخوردار میباشد
آدرس استان گیلان، آستانه اشرفیه، دهشال، شرکت رام جوجه گیلان
موقعیت دستیابی در دشت پاک و بدور از هر الودگی و با دسترسی به جاده های شمال به تهران و اتوبان رشت و همچنین جادهای استانهای اردبیل و اذر بایجان بسیار موقعیت ویژه ای جهت حمل جوجه و تخم مرغ دارد و هرگز شامل محدودیت های ترافیکی نمیشود
آب و هوا از نظر آب و هوا، این واحد مرغداری در منطقه بسیار پاک احداث گردیده  که نزدیک به سطح دریا (حدود هفت کیلومتری دریا) و سر شار از اکسیژن
مدیریت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره محسن خزائی که دارای ۵۱% سهام کل شرکت می باشد.
تلفن ٠٩١٢١٠٣۵٩٠٣///٠٢١۶۶١٢١١٣٨
وضعیت فول ظرفیت و فعال

گالری تصاویر مرتبط با جوجه کشی در این شرکت

 

شروع عملیات پی کنی شرکت جوجه کشی رام جوجه گیلان