نام واحد کشتارگاه صنعتی ستاره طیور فیروزان
نوع فعالیت کشتارگاه طیور
ظرفیت هر ساعت ۲٫۰۰۰ قطعه
صنایع وابسته
 1. کارخانه تولید پودر گوشت
 2. کارخانه تولید پودر خون و پودر پر
 3. کارگاه بسته بندی طیور
 4. کارگاه بسته بندی پار مرغ
 5. کارخانه تولید یخ
 6. واحد تسفیه خانه فاضلاب
تعداد افراد شاغل ۵۵ نفر مستقیم در صورت فعالیت و راه یک شیفت کاری فعلا غیر فعال میباشد و سهم گروه خزایی ۵٠ درصد میباشد
آدرس استان نهاوند، شهرستان فیروزان، روستای ده موسی
تلفن
وضعیت آماده به کار و تمام تجهیزات مجهز شده در حال حاضر غیر فعال بوده وبعد از رفع موانع و بهسازی و افزایش خط کشتار فعالیت خود را مجددا شروع مینماید

  Your Name (required)

  Your Email (required)

  Subject

  Your Message